Näytä video
257

Anna Jungner-Nordgren

"Haluan EU:n, jossa tasa-arvo, ihmisoikeudet, vapaus ja kauppa ovat keskiössä."

Minä olen 44-vuotias äiti ja teen töitä rohkean ja ilmastoälykkään EU:n puolesta, joka johtaa maailmanlaajuisesti ilmastoinnovaatioissa ja kestävässä kehityksessä.

Olen kotoisin Vaasasta mutta olen asunut pitkään Helsingissä. Parhaillaan edistän pohjoismaista yhteistyötä Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja olen myös RKP naisten puheenjohtaja.

Haluan EU:n, jolla on kunnianhimoinen tasa-arvostrategia väkivallan ja palkkaepätasa-arvon vähentämiseksi ja työllisyyden lisäämiseksi. EU:n, jossa ihmisoikeudet, vapaus, tasa-arvo ja kauppa ovat keskiössä. Teen töitä sen eteen, että Pohjoismailla on merkittävä ja suunnannäyttävä rooli Euroopassa.

Nimi: Anna Jungner-Nordgren
Syntymävuosi: 1974
Kotipaikka: Helsinki
Titteli: Viestinnän erityisasiantuntija
Sähköposti: anna.jungnernordgren@gmail.com
Puhelinnumero: +358 40 508 1444
www: https://annajungnernordgren.fi
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Tasa-arvo

Sukupuolten tasa-arvo on yksi EU:n perusarvoista, mutta vielä on paljon tehtävää. Tarvitaan kipeästi uusi eurooppalainen tasa-arvostrategia, ja on erityisen tärkeää, että tasa-arvotoimet läpäisevät EU:n budjetin. EU:n täytyy ryhtyä johtavaksi toimijaksi miesten ja naisten välisen palkkakuilun pienentämisessä.

Tahdon Eurooppaan tasa-arvoisemmat työmarkkinat. Euroopassa on maailman koulutetuimmat kotirouvat. Tilanne on kestämätön tilanne, jos haluamme selviytyä maailmanlaajuisessa kilpailussa. Useammilla naisilla pitää olla mahdollisuus valita työelämä, elättää itsensä sekä osallistua hyvinvoivan ja kukoistavan Euroopan tukemiseen. EU:n tavoitteena on yhteinen 75 prosentin työllisyysaste, mutta nykyisin naisten työllisyysaste koko EU:ssa on 66%.

Tahdon toimia myös tasa-arvoisen päätöksenteon puolesta. Naiset ovat edelleen aliedustettuina politiikassa koko EU:ssa sekä EU:n toimielimissä. Meidän täytyy haastaa jäsenvaltiot ja saada ne tulevaisuudessa ehdottamaan enemmän naisia Euroopan komissioon. Tahdon tehdä työtä sen puolesta, että Euroopan parlamentti käyttäisi valtaansa vaatimalla naisille suurempaa osuutta päättävissä asemissa. Tasa-arvoiset organisaatiot tekevät parempia päätöksiä.

Euroopan parlamentti on itse kaukana tasa-arvoisesta. Marraskuussa 2018 oli 36 % Euroopan parlamentin 749 edustajasta naisia, mikä oli vähemmän kuin korkein osuus 37,3 %, joka oli saavutettu vuoden 2016 lopussa. Suomi erottuu joukosta, sillä meiltä on parlamentissa 10 naista ja vain 3 miestä. Parlamenttikauden alussa tilanne oli tasaisempi, silloin miehiä oli kuusi ja naisia seitsemän.

Tyttöihin ja naisiin kohdistuva väkivalta sekä seksuaalinen häirintä ovat vakava ongelma kaikissa jäsenmaissa. Joka viikko EU:ssa 50 naista kuolee miesten parisuhdeväkivallan uhrina. Tähän EU:n täytyy puuttua tiukemmin, ratifioida ja panna täytäntöön Istanbulin sopimus sekä varmistaa, että se sisällytetään EU:n lainsäädäntöön. Istanbulin sopimus on ensimmäinen kokonaisvaltainen juridisesti sitova väline taistelussa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa vastaan. Kaikki EU:n jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole asettuneet sen taakse. Mielestäni on heikkoutta, että EU:n jäsenmaat pystyivät sopimaan muovin rajoittamisesta, muun muassa kertakäyttöisten ruokailuvälineiden, pillien ja elintarvikepakkausten kieltämisestä, mutta ne eivät vieläkään ole päässeet yksimielisyyteen sitovasta sopimuksesta naisiin kohdistuvan väkivallan pysäyttämiseksi.

Ihmiskauppa on meidän aikamme orjuutta eikä sitä saa tapahtua. Panostukset ihmiskaupan estämiseen ja toimet sitä vastaan on asetettava etusijalle ja EU:n yhteiselle ihmiskaupan vastaiselle taistelulle on taattava rahoitus. Koska ihmiskauppa on rajat ylittävää rikollisuutta, on myös poliisitoimien oltava kansainvälisiä.

Kestävä kehitys

Suurin haasteemme on ilmastonmuutoksen torjuminen. Ilmastokysymys on hyvinvointi-, talous- ja elinehtokysymys, tulevaisuus on jo täällä. Olen äiti ja on minun velvollisuuteni, kuten kaikkien muidenkin, ottaa ilmastonmuutos todella vakavasti ja tehdä rohkeita päätöksiä tulevien sukupolvien takia.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä EU:n pitää ottaa vielä isompia askelia hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi saavuttaakseen Pariisin sopimuksen tavoitteet. Ilmastoasioissa Euroopan parlamentilla pitää olla vahva rooli. Kun EU tekee pelisääntöjään, sillä on globaali painoarvo. Tämän kevään EU-vaalit ovat erityisen tärkeät myös ilmastonäkökulmasta. Näissä vaaleissa on kyse siitä, kuinka tiukoiksi puolueet haluavat vetää ilmastotavoitteet. Parlamenttiin äänestettävät poliitikot ovat vastuussa siitä, että EU yltää tavoitteisiin, jotka olemme jo ottaneet.

Suomi ja muut Pohjoismaat ovat monella tavoin avainasemassa päästöjen vähentämisessä, uusiutuvan energian tuotannon lisäämisessä ja energiatalouden parantamisessa. Meillä on paljon osaamista, jota voi viedä ja istuttaa muualle Eurooppaan. EU:n pitää panostaa vahvasti tieteeseen, tutkimukseen ja kestävään kehitykseen luodakseen ilmastoystävällisemmän unionin.

Pohjoismaat EU:ssa

Tämäkin on luonteva teema, sillä työskentelen pohjoismaisessa yhteistyössä ja tiedän, kuinka Pohjolassa on paljon hyvää, jota voisimme viedä ja innostaa sillä muita.

En ajattele ainoastaan pohjoismaista hyvinvointimallia vaan myös esimerkiksi sitä, kuinka hyvin työskentelemme kertakäyttökulttuurin kitkemiseksi. Pohjoismaissa olemme reippaita jätteiden lajittelijoita ja kierrättäjiä.
Suojelemme myös kuluttajiamme olemalla eturintamassa antibiooteille vastustuskyisten bakteerien torjunnassa. Antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen uhka, joka vaikuttaa kansanterveyteen ja talouteen. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa antibioottien käytön ja niille vastustuskykyisten bakteerien esiintymisen tilanne on melko hyvä. Toisin sanoen Pohjoismaat voisivat viedä osaamistaan, esimerkiksi asiantuntijaryhmien kautta, tai tukea alemman vauraustason maiden taistelua lääkkeille vastustuskykyisiä mikrobeja vastaan.

EU on tärkeä poliittinen yhteisö Pohjoismaille ja niiden pitää ottaa näkyvämpi rooli Euroopassa sekä yhdessä herättää kiinnostusta, luoda ymmärrystä ja raivata tilaa pohjoismaisille näkemyksille.
Pohjoismaisten jäsenmaiden pitää yhdessä edistää dialogia sekä puolustaa oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia, Jotta saamme vapaan, demokraattisen, yrittäjäystävällisen, edistyvän, kestävän ja yhtenäisen Euroopan, meidän täytyy rakentaa siltoja eikä muureja. Tässä tarvitaan Pohjoismaita pitämään yllä dialogia ja uudistusmieltä.

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta. Tietoa rahankeräyksestä löytyy täältä.