259

Anton Nilsson

"EU:n päätehtävä on tehdä päätöksiä suurissa kysymyksissä ja pitäytyä poissa pienistä!"

Olen kauppatieteilijä Tukholman kauppakorkeakoulusta ja filosofian maisteri pääaineenani European Public Affairs, Maastrichtin yliopistosta. Minulla on monen vuoden ajalta käytännön kokemusta EU-lainsäädännön vaikuttamistyöstä niin julkiselta kuin yksityiseltä puolelta. Tällä hetkellä teen työtä eritysavustajana Euroopan parlamentissa. Kotoisin olen Maarianhaminasta mutta vapaa-aikanani olen mieluiten Sundin Hultassa, tai pohjoisahvenanmaalaisessa saaristossa.

Nimi: Anton Nilsson
Syntymävuosi: 1989
Kotipaikka: Mariehamn, Åland
Titteli: Erityisavustaja
Sähköposti: anton.j.nilsson@gmail.com

Vaaliteemat

Päätökset on tehtävä niin lähellä kansalaista kuin mahdollista

Yhteisten päätösten tekeminen suurissa kysymyksissä on mitä useimmin järkevää sekä suotavaa, mutta valitettavasti EU ei aina jätä sitä siihen. Valitettavan usein EU käy sorkkimassa asioita joista voisimme tehdä parempia päätöksiä paikallisesti. EU:n toissijaisuusperiaate, siis se, että päätökset on tehtävä niin lähellä ihmisiä kuin mahdollista on ristiriidassa tämän kanssa. Siksi EU:n on siirryttävä sanoista tekoihin.
EU näyttää erilaiselta unionin eri kolkissa ja siksi yksi ainut malli harvoin toimii koko unionin laajuudelta. Siksi tarvitsisimme EU:n joka antaa meidän tehdä omat päätöksemme koskien esimerkiksi metsästyskysymyksiä, nuuskaa tai miten hoidamme metsiämme.

Ahdistaako ilmastonmuutos? Siksi tarvitsemme EU:ta!

On korkea aika siirtyä hienoista puheista tekoihin ilmastokysymyksessä. EU:n on päätettävä kunnianhimoisista päästövähennystavoitteista jotka oikeasti voivat hidastaa ilmaston lämpenemistä. Meillä ei ole aikaa eikä varaa tehdä vain symbolisia tekoja.
Samaan aikaan näitä tärkeitä ilmastopäätöksiä tehdessä EU:n on myös, tehtävä tarvittavia panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin jotka mahdollistaisivat nopeammin kestävään yhteiskuntaan siirtymisen. Tässä yhteydessä meidän metsillä on tärkeä tehtävä hiilinieluina. Päästökaupan on toimittava kannustimena yrityksille olla mukana, sekä toimittava niin että kaikki tuotanto tehtäisiin niin energiatehokkaasti kuin mahdollista.

Maatalous on tulevaisuuden ala ja politiikan puitteissa meidän on pakko helpottaa sukupolvenvaihdosta mahdollisimman paljon. Nuori viljelijöitä pitää tukea. On myös tärkeää ymmärtää, että maatalouden lähtökohdat ja puitteet ovat erilaisia unionin eri osissa. Siksi tukitasot on oltava muokattavissa nämä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Meidän korkea eläinsuojelutaso Pohjoismaissa on tärkeä ja toimii hyvänä mallina muulle EU:lle. Eläintuotannon läpinäkyvyys kuluttajalle on tärkeää, sillä kaikilla on oltava mahdollisuus suosia vastuullisesti tuotettua lihaa. Antibioottiresistenssi on vakava ongelma, jonka meidän täytyy ratkaista eurooppalaisella tasolla. Elintarvikkeilla huijaaminen on kiteyttävä kaikin mahdollisin keinoin.

Me tarvitsemme elävän meren, jossa kalatalous voi toimia, pyydystää ja myydä kalaa paikallisesti. Kestävä vesiviljely luo työpaikkoja ja talouskasvua. Kalastuskiintiöt laajamittaiselle kalastukselle on asetettava kestävälle tasolle. Tarvitsemme myös toimi Itämeren tilanteen parantamiseksi. Tämän kaiken lisäksi EU:n kalastuspolitiikka ei saa asettaa esteitä pienimuotoiselle rannikon lähellä tapahtuvalle kalastukselle. Virkistyskalastuksen säätely tulee tapahtua myös jatkossa paikallisesti.

Järjestystä EU:n talouteen

Yksi edellytys toimivalle valuuttaunionille on se, että kaikilla jäsenmailla on taloutensa järjestyksessä. Yhteiset säännöt koskevat siksi kaikkia, ja kaikkein on näitä seurattava. Näemme tänä päivänä miten vasemmistopuolueet EU:ssa tekevät kaikkensa tämän säännöstön heikentämiseksi sekä yrittävät tehdä avauksia lyhytkantoiselle talouspolitiikalle. Tälläinen politiikka johtaisi siihen että lasku tulisi vasta seuraavien sukupolvien maksettavaksi. Sellainen politiikka ei missään nimessä ole hyväksyttävää.

Eri pankki- ja talouskriisit ovat näyttäneet, että pankkijärjestelmä EU:ssa ei vielä ole valmis.
Pankkiunioni on parantanut tilannetta hieman, mutta työtä on jatkettava. Riskien mahdollisuutta on pienennettävä pankkijärjestelmässä. Ei voi olla hyväksyttävää, että jotkut pankeista ottaa suuria riskejä veronmaksajien ja vastuullisten pankkien kustannuksella.

Verotus on ja tulee myös jatkossa olla kansallista pätevyyttä. EU-verot eivät ole oikea tie kulkea. Rahanpesu ja muu talousrikollisuus vahingoittavat taloudellisen järjestelmän uskottavuutta ja sen kitkeminen on pakko tehdä kansainvälisesti. Se että jotkut jäsenmaat myyvät kansalaisuuksiaan ja täten myös avaavat oven EU:n sisäiselle markkinalle on häpeäksi koko Euroopan unionille eikä kuulu tänne.

Veropakoilu ja aggressiivinen verosuunnittelu ovat iso ongelma EU:ssa. Se että maat kilpailevat hyvällä yritysten liiketoimintaympäristöllä ei ole mitenkään väärin, mutta verot on maksettava siellä missä tulos tehdään. Ei ole järkeenkäypää, että pienet yritykset maksavat täyttä veroa, kun suuret kansainväliset yritykset välttyvät veroilta siirtäessään tuloja veroparatiiseihin. EU:n kilpailusääntöjä on parannettava tällä alalla.

Tue kampanjaa

Lahjoita omalle ehdokkaallesi. Voit tehdä sen verkkomaksuna tai Mobilepayn kautta. Tietoa rahankeräyksestä löytyy täältä.