Näytä video
262

Catharina von Schoultz

"Haluan nähdä inhimillisen osallistavan EU:n, joka rakentuu yhteistyölle ja toistemme kunnioitukselle. Uskon vahvasti eurooppalaisiin perusarvoihin vapaus, tasa-arvo sekä solidaarisuus ja haluan näiden arvojen näkyvän poliittisessa toiminnassamme."

Olen eurooppalainen niin sielultani kuin sydämeltänikin. Jo lapsena asuin perheeni kanssa useissa maissa Euroopassa. Aikuisiässä olen myös itse työskennellyt kansainvälisesti sekä kaupan, talouden kuin koulutuksenkin saralla. Nyt toimin apulaisrehtorina ja opettajana kansanopistossa, jossa mm. keskitytään maahanmuuttajien kotoutumiseen ruotsiksi. Olen naimisissa ja minulla on kolme aikuista lasta. Haluan mielelläni hyödyntää oman kansainvälisen kokemukseni ja kielitaitoni EU-parlamentissa. Poliittista kokemusta minulla on Porvoon kaupunginvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan puheenjohtajana.
Minua pidetään osaavana, rohkeasti toimeen tarttuvana päättäjänä, jolla on sydän paikallaan.

Asetun ehdolle, koska koen, että yhteiskunnan asenteet ovat kärjistyneet huolestuttavalla tavalla. Haluan nähdä inhimillisen osallistavan EU:n, jossa kaikki voivat hyvin ja saavat mahdollisuuden kehittyä omassa tahdissaan. On itsestäänselvyys, että vähemmistöille taataan yhtäläiset oikeudet. Uskon vahvasti eurooppalaiseen yhteistyöhön ja tiedän, että kestäviä ratkaisuja luodaan ainoastaan yhteisesti valmisteltujen sopimuksien kautta. Se on tärkeää varsinkin pienelle maalle, kuten Suomelle. Yksin ei kukaan ole vahvoilla!
EU:ssa puhutaan monia kieliä ja eletään erilaisissa kulttuureissa, joissa on paljon erilaisia perinteitä. Se on rikkaus, jota meidän pitää vaalia kuuntelemalla ja kunnioittamalla toinen toisiamme. Monimuotoisuus on EU:n rikkaus.

Nimi: Catharina von Schoultz
Syntymävuosi: 1964
Kotipaikka: Porvoo
Titteli: Kauppatieteiden maisteri, apulaisrehtori
Sähköposti: catharina.vonschoultz@gmail.com
Puhelinnumero: +358 400811588
Jäsenenä:
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Vaaliteemat

Rauhaa ja vakautta vahvan yhteistyön kautta

EU luotiin rauhanprojektina sodan raatelemaan Eurooppaan. Elämme kasvavan polarisoinnin ja kärkevimpien asenteiden keskellä ja EU:n merkitys rauhantakaajana vahvistuu jälleen. Pelko ja uhkakuvat, joita oikeistopopulistit levittävät uhkaavat murentaa eurooppalaisen yhteistyön, joka mahdollistaa sen turvallisuuden ja hyvinvoinnin, jonka me olemme yhdessä rakentaneet.

Globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos ei tunne rajoja. Ne voidaan ainoastaan ratkaista yhdessä, yhteisillä päätöksillä ja toimenpiteillä. Jos haluamme elää turvallisesti täällä Euroopassa on meidän pidettävä huolta myös muusta maailmasta. Meidän on kannettava oma osuutemme globaalista kestävästä kehityksestä ja jakaa osaamistamme turvataksemme myös muun maailman asukkaiden tyydyttävä elämä. Jos näin ei tapahdu voivat seuraamukset olla arvaamattomia etenkin ilmastollisesti ja taloudellisesti riskialttiissa maailmanosissa. Väjäämättä tämä lisäisi pakolaisvirtoja.

Meidän täytyy vaalia kaikkia koskevia ihmisoikeuksia, niin vähemmistöjen kuin niiden, jotka saapuvat Eurooppaan pakolaisina. Olen itse kasvanut Länsi-Berliinissä, Eurooppaa monta vuotta jakaneen muurin vieressä. Tuota aikaa en toivo takaisin. Muurit ja piikkilangat eivät koskaan ole ratkaisu.

Koulutus, tutkimus ja innovaatiot

Oikeus sivistykseen ja koulutukseen ovat perusoikeuksia kaikille mutta sillä on myös vahva yhteiskuntataloudellinen merkitys. Mitä korkeampi koulutustaso kansalaisilla on, sitä menestyksekkäämpi yhteiskunta on. Kaikille EU:n kansalaisille pitää taata mahdollisuus kouluttautua, niin kotimaassaan kuin yhteistyössä muissa jäsenmaissa. Kiitos esimerkiksi yhteisen Erasmus+ koulutusohjelman voivat opiskelijat ja koulutusyksiköt kaikilla asteilla ympäri EU-ta tehdä yhteistyötä ja oppia toisiltaan. Tämän tyyppistä yhteistyötä meidän tulee kehittää yhä edelleen ja lisätä myös koko elämäkaaren kattavan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia.

Globaalit haasteet vaativat mittavia investointeja tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä toteutuu parhaiten aktiivisena yhteistyönä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän kesken niin EU:n sisällä kuin globaalisti. EU voi vahvistaa kilpailukykyään maailmanlaajuisilla markkinoilla ainoastaan olemalla kehityksen kärjessä. Näin EU voi myös kantaa vastuunsa ja vaikuttaa positiivisesti globaaliin kestävään kehitykseen.

Kauppa ja talous

Euroopan unionin tärkein vahvuus ja etu ovat sisäiset markkinat, jotka mahdollistavat tavaroiden, palveluiden, pääoman ja henkilöiden vapaa liikkuvuus. EU:n sisällä kansalaiset voivat vapaasti matkustaa, asua, työskennellä, opiskella ja tehdä kauppaa. Nämä vapaudet ovat merkittävällä tavalla edistäneet työllisyyttä, investointeja ja kasvua EU:ssa sekä vahvistaneet luottamusta eurooppalaisiin yrityksiin. Paluu tiukempiin kauppa- ja muihin rajoituksiin olisi suureksi vahingoksi unionille ja sen kansalaisille.

Toimiva ja vakaa talous ovat sekä unionin että jäsenmaiden kansallisella tasolla perusta kansalaisten hyvinvoinnille ja unionin kilpailukyvylle. Kaikkien jäsenmaiden tulisi noudattaa vastuullista talouspolitiikkaa, joka rakentuu yhteisiin sovittuihin sääntöihin. Jos jäsenmaat eivät noudata yhteisiä sääntöjä täytyy EU:lla olla tarvittava toimivalta puuttua asiaan.

Meidän tulee karsia turhaa byrokratiaa mahdollistaaksemme lisääntyvää yhteistyötä ja kasvua sekä EU:n sisällä että maailmanlaajuisesti. Tärkeää on kuitenkin säilyttää ja kasvattaa niitä valvontamekanismeja, joilla voidaan estää veronkiertoa ja muita unionin taloutta vahingoittavia keinoja.