Spela video
256

Christoffer Hällfors

"Ett EU nära Finland."

Jag är en 32 år gammal statsvetare från Lappträsk. Jag är uppväxt på en bondgård med mjölkproduktion och skogsbruk som drivs av min syster nuförtiden. Jag har studerat statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa varifrån jag utexaminerades år 2015. Jag valdes första gången in i kommunfullmäktige i Lappträsk som 18-åring och är nu inne på min tredje period i kommunfullmäktige i Lappträsk. Jag fungerar sedan 2017 som kommunstyrelsens ordförande. Jag har varit samhälleligt aktiv under hela mitt liv och är intresserad att sköta det gemensamma med allas bästa som mitt mål.

Jag har tre teman som jag vill lyfta upp i min kampanj; Klimat, säkerhet och fri rörlighet

EU ska mera och bättre utnyttja sina medlemsländers olika styrkor för att förhindra klimatförändringen, för att utveckla säkerheten samt för människors välmående och frihet. Vi har i Finland en stark resurs i vårt skogskunnande och i vår landsbygd som måste fortsätta utvecklas. Finland har nytta av EU, därför behöver vi ett EU nära Finland.

Namn: Christoffer Hällfors
Födelseår: 1986
Hemort: Lappträsk
Titel: Politik- och dataanalytiker, Pol.mag.
E-post: toffe@toffe.fi
Tel: +358405610970
www: https://toffe.fi/

Viktiga politiska frågor

Klimat

Klimatförändringen är den mest aktuella frågan för tillfället. Vi ser i forskningen och i praktiska livet hur klimatet påverkas och det är nu som vi måste göra åtgärder för att få klimatförändringen att stoppa vid 1,5 grader.

Globalt är det människors liv på spel men också i vårt klimat kan klimatförändringen komma att ändra på våra växters odlingstider. Bästa sättet att motverka klimatförändringen är att minska på förbränningen av kol och fossila bränslen. Vi måste samtidigt öka våra kolsänkor genom att öka våra skogars tillväxt.

Det måste också i framtiden vara möjligt att bo och verka på landsbygden så därför så kan inte dessa åtgärder heller gå alltför hårt åt just de som bor på landsbygden men vi måste ha lösningar som man kan använda också här.

Säkerhet

Ett av EU:s största utmaningar enligt mig är säkerhet. Det handlar om hur EU kan möta de nya globala säkerhetsrisker som kommer utifrån. Vi har Ryssland som granne som emot alla internationella regler går in i ett annat land och beslagtar områden. Vi har två stora supermakter i världen som tävlar med tullar, USA och Kina. Dessa gör världsläget osäkrare och det behövs en stark säker aktör i EU.

Vi ser också terrorismen och radikalismen stiga i världen och dessa behöver en motpart. EU kan vara den motparten. Vi behöver dock säkra samhället med hjälp av starka yttre gränser för EU. Vi behöver ett gränssamarbete där alla medlemsstater deltar för att säkra EU:s yttre gränser.

Vi måste också fundera på EU:s gemensamma försvar. Jag ser att medlemsländerna behöver ett starkt eget försvar som sedan tillsammans gör oss starka. Jag gömmer inte under stolen att jag inte tror att det kommer ett gemensamt försvar under EU utan det försvaret sköts av NATO där majoriteten av EU:s medlemsländer också är medlemmar.

Alla européer har rätt att känna sig trygga

Fri rörlighet

En av de viktigaste rättigheterna för invånarna i EU är den fria rörligheten. Det är för mig att man kan studera, resa och bo på EU:s område och det är en viktig frihet för oss finländare men också för alla européer. Det är en frihet som i nutid behöver sin beskyddare då det finns många som av olika orsaker vill just begränsa denna rörlighet. Jag tycker det ska vara en rättighet för alla européer att röra sig fritt inom Europa. Vi har varit inom Norden en föregångare med öppna gränser och det är bra att det utökat till stora delar av Europa i och med Schengen-samarbetet.

Man ska i framtiden också kunna studera, arbeta och resa fritt inom EU.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.