Spela video
252

Filip Björklöf

"EU behöver bli effektivare och mindre byråkratiskt! "

Jag är Filip Björklöf, 28 år gammal, och blir snart färdig ekonom från Hanken. Jag har arbetat med politik i flera år och för tillfället är jag stadsfullmäktigegruppens ordförande (SFP) och stadsstyrelsemedlem i Raseborg. Därtill sitter jag bland annat i styrelsen för Axxell Utbildning Ab.
Jag har arbetat på många olika platser med olika uppgifter, och har ett brett kontaktnät både i Finland och internationellt. Senast har jag arbetat för senator Ron Wydens i USA:s senat, och har även arbetserfarenhet från Bryssel, där jag arbetat för jordbrukarnas lobbyorganisation.
I mitt samhälle är öppenhet viktigt. Jag tror på individen, på att vi är kapabla att fatta egna beslut. Jag tror på ett samhälle som skapar så bra förutsättningar för alla som möjligt, och på att lämna världen till nästa generation bättre än vi fick den. Jag tror på att hjälpa dem som inte klarar sig och på ett globalt samarbete för att stoppa klimatförändringen och för en renare miljö.

Namn: Filip Björklöf
Födelseår: 1991
Hemort: Raseborg
Titel: Magisterstuderande i ekonomi
E-post: filip@bjorklof.fi
Tel: 044 023 1527
www: http://www.bjorklof.fi/
Medlem i :
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

EU behöver mera handel

Finlands export är beroende av EU. Runt 60 % av allt som exporteras från Finland går till den europeiska marknaden. Även om den inre marknaden fungerar relativt bra gällande varor finns det mycket att förbättra gällande bl.a. tjänster och digitala produkter. EU behöver också flera och bättre frihandelsavtal för att stödja medlemsländernas tillväxt.Det finns inget frihandelsavtal mellan USA och EU, men ett sådant bör fås till stånd.

EU behöver fokusera på rätt saker

EU skall fokusera på de stora frågorna och låta länder och individer ta egna beslut. Vi skall bygga ett starkare samarbete gällande handel, migration och bekämpandet av klimatförändringen. EU skall dock hålla sig borta från sociala frågor gällande t.ex. arbetsrätt, familjepolitik och grundutbildning. Sådant sköts bäst av de enskilda medlemsländerna.

EU behöver bli säkrare

Europas gräns- och kustbevakning Frontex behöver mera resurser för att kunna övervaka de yttre gränserna och förbättra EU:s inre säkerhet. EU måste även förbättra sina insatser mot organiserad gränsöverskridande brottslighet och stärka arbetet för att förhindra människohandel.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.