Spela video
269

Henrik Wickström

"Jag lovar jobba helhjärtat för att Finlands röst ska blir hörd inom EU-politiken. Jag vill stå upp för våra europeiska grundvärderingar; demokratin och våra fri- och rättigheter."

Jag heter Henrik Wickström och jag är en tvåspråkig 24 årig kommunalpolitiker från Ingå. För tillfället är jag kommunfullmäktigeledamot och kommunstyrelsens ordförande i Ingå.

Förutom det lokalpolitiska engagemanget har jag erfarenhet av internationella förtroendeuppdrag. Jag har alltid varit intresserad av att studera språk. Utöver en flytande svenska och finska pratar jag flytande engelska samt behärskar franska och tyska.

Jag är hemma från jordbrukarfamilj. För mig har arbete, företagsamhet, respekt för andra och en ödmjuk livsstil varit viktiga element i min barndom.

För mig är politiken och det samhälleliga påverkandet någon form av ett kall. Jag har varit hela mitt vuxna liv aktiv i kommunalpolitiken i Ingå. Jag är ödmjukt tacksam för att jag får vara fortsättningsvis med och utveckla min kära hemkommun Ingå. Jag kandiderade i vårens riksdagsval där jag fick sammanlagt 3265 röster vilket jag är tacksam för.

Jag kandiderar i EU-valet 2019 som kandidat för SFP. I EU-valet är hela Finland valkrets så du kan rösta på mig oberoende var du bor.

Faktum är att vi nu måste stå upp för våra europeiska grundvärderingar; demokratin och våra fri- och rättigheter. Vi befinner oss i ett brytningsskede då det kommer till den värdegrund Europa är byggt på. Jag vill arbeta för ett ljust, öppet och fredligt Europa.

Namn: Henrik Wickström
Födelseår: 1994
Hemort: Ingå
Titel: Pol.stud. / Kommunstyrelseordförande
E-post: henrik.wickstrom@inga.fi
www: https://www.henrikwickstrom.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Ett mänskligt och tryggt EU

Europa skall vara till för människorna. Vi måste se till att medborgarna mår bra. Vi, och alla de andra medlemsländerna, måste respektera de mänskliga rättigheterna.

Vi måste också i framtiden hålla fast vid att det skall vara möjligt att röra sig fritt och att man skall ha möjlighet att arbeta i ett annat EU-land. Erasmusprogrammen öppnar dörrar för ungdomar och detta program kunde utvecklas ytterligare. Vi borde också satsa mera på utbildning och forskning.

Säkerhet är viktigt för oss alla. Vi måste värna om att säkerheten inom unionen stärks. Här är det viktigt att myndigheterna har ett bra samarbete och att det samarbetet ytterligare förstärks, detta är viktigt även med Schengenländerna. På samma gång skall vi hålla fast vid våra gemensamma spelregler då det kommer till att bevilja t.ex. pass och uppehållstillstånd. Även då det kommer till utrikespolitiska frågor är det viktigt att vi hittar flera gemensamma synpunkter.

Ett innovativt EU - handel, infrastruktur och entreprenör

Enligt min åsikt borde vi inom EU satsa mer på innovation och nyskapande. Utbildning och forskning är viktiga delar då man vill få nya idéer att blomma. Vi skall också uppmana till att dessa nya idéer testas.

Vi måste satsa på och uppmana till företagsamhet. Onödig byråkrati inom EU skall undvikas. Det skall finnas möjlighet att förverkliga projekt inom EU! En fungerande inre marknad viktig för alla aktörer. Finländska företag och finländare gynnas av att den inre marknaden utvecklas. Frihandel mellan EU och de Förenta staterna borde utvecklas ytterligare. På samma gång skall vi hänga med i den internationella
konkurrensen i takt med USA och Kina.

Vi måste se till att vår ekonomi inom unionen är bygd på en stadig grund. Vi måste ha gemensamma spelregler för vår ekonomi som alla Euro-länder ska följa. Utan en välmående ekonomi kan vi inte utveckla vår union och vi kan inte trygga välmående för medborgarna.

Vi måste arbeta hårdare för att främja sysselsättningen. I Europa finns det stora utmaningar då det kommer till t.ex. arbetslösheten bland unga. Här måste vi hitta lösningar.

En fungerande infrastruktur skapar förutsättningar för entreprenörskap och näringsliv, men även för en fungerande vardag. EU skall även i fortsättningen utveckla infrastrukturen, vägnätverket, järnvägarna och farlederna. Vi måste se till att Finland bättre ska kunna utnyttja de finansieringsmöjligheter som EU erbjuder.

Digitaliseringen möjliggör även nya lösningar, vilka vi skall utnyttja med säkerhetsaspekten i beaktande. På samma gång skall vi satsa på att främja cybersäkerheten. Vi måste t.ex. säkerställa ett fungerande nätverk i Europa med till exempel fibernät.

Europa består av urbana städer och breda landsbygder. Vi måste se till att våra städer hänger med i den globala konkurrensen och att landsbygden har en chans att leva och fungera. Själv anser jag att dessa saker inte strider mot varandra. Vi måste säkerställa att
landsbygdsutvecklingsfondens tillgångar hålls på en konkurrenskraftig nivå.

Hållbar utveckling - ett klimatsmart Europa

Att främja en hållbar utveckling är en viktigt för hela EU:s verksamhet. Klimatförändringen är en av de största utmaningarna vi ställs inför globalt. Vi behöver lösningar och handlingar för att stoppa klimatförändringen. Vi behöver även hitta en gemensam linje som
alla kan binda sig till för att tillsammans förhindra klimatförändringen.
Klimatuppvärmningen måste hållas vid 1,5 grader enligt IPCC-rapportens
rekommendation.

Dessutom anser jag att hållbar utveckling möjliggör nya innovationer för företag. Hållbar utveckling ska ses som en möjlighet, det gynnar framför allt Finland och oss finländare.

Vi måste även utveckla vårt utsläppshandelssystem. Jag upplever också att vi måste göra ännu mera för att öka återvinningen. Även användningen av plast måste minska.

Under den kommande perioden förnyas CAP-linjerna som rör jordbruksstödet. Vi måste se till att det också i framtiden är lönsamt att producera i Finland. Vi bör minska på byråkratin, det här är också viktigt från ett klimatperspektiv. Alla livsmedel och råvaror som importeras
till EU utanför dess gränser måste under alla omständigheter följa EU:s
kvalitetsstandarder.

Producering och konsumering av närmat är en klimathandling. På grund av detta anser jag att vi borde informera konsumenterna om det verkliga koldioxidavtrycket i livsmedelsproduktionen. Det som produceras nära förorenar med stor sannolikhet mindre.

Det är även viktigt att vi granskar vår trafikpolitik och utvecklar den så att utsläppen minskar. Här är det viktigt att vi utvecklar kollektivtrafiken, förädlar nya biobränslen och ytterligare utvecklar elbilar. Utvecklingen av dessa är även viktigt ur en finländsk synvinkel.

Östersjön och dess välmående är högt på Finlands prioritetslista. Det är viktigt att vi tar hand om Östersjön, men samtidigt skall det också i fortsättningen vara möjligt att försörja sig på fiske.

Finland måste även värna om att skogspolitiken i fortsättningen är hållbar. Kolsänkor måste kompenseras mer aktivt från EU:s sida.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.