Spela video
266

Ida-Maria Skytte

"EU måste ta ett större ansvar för världens flyktingar!"

Jag är Korsholms yngsta fullmäktige- och styrelseledamot. Just nu är jag bosatt i Vasa där jag studerar utvecklingspsykologi på Åbo Akademi. I mina studier har jag fokuserat mycket på barn i kris och har skrivit min kandidatavhandling om ensamkommande flyktingbarns mentala hälsa. Jag har också arbetat med ensamkommande flyktingbarn på Oravais flyktingbyrå.

Mänskliga rättigheter har alltid legat nära mitt hjärta. En orsak till det är att jag har en lillebror som har autism och utvecklingsstörning. Att jag sedan barnsben har sett mina föräldrar kämpa för hans rättigheter har format mig mycket som person och gjort att mänskliga rättigheter är något som jag verkligen brinner för.

Namn: Ida-Maria Skytte
Födelseår: 1996
Hemort: Korsholm
Titel: Magisterstuderande i utvecklingspsykologi
E-post: ida-maria.skytte@su.fi
Tel: 0440964696
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Mänskliga rättigheter

Redan i år har över 300 personer dött på Medelhavet. Det betyder att 3-4 personer har dött på Medelhavet varje dag. En stor del av dessa personer är människor som har flytt från sina hemländer på grund av bland annat krig och fattigdom.

Många hävdar att flyktingvågen är över. Och delvis är det ju sant, allt färre flyktingar kommer till Europa. Flyktingvågen är något som vi inte längre känner av, och därför tror vi att antalet flyktingar har minskat. Men faktum är att det aldrig någonsin efter andra världskriget har funnits så många människor på flykt som det finns just nu.

Tyvärr finns det många i Europa som vill ge kalla handen åt dessa människor och påstå att det inte är vår skyldighet att hjälpa dem. Tyvärr finns dessa attityder också i Finland.

Men det är vårt ansvar. Det är vår skyldighet. Att leva i en global värld betyder inte bara att vi får njuta av de fördelar som den globala världen för med sig, det betyder också att vi har ett globalt ansvar. Ett ansvar att hjälpa de som behöver hjälp.

Klimat

Klimatförändringen händer nu och därför måste vi också agera nu. Vi måste begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Om vi i EU fortsätter som vi har gjort hittills så kommer dock den globala uppvärmningen att stiga med hela 3 grader istället för 1,5.

Forskare menar att en tre graders uppvärmning skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och kanske slutet för den mänskliga civilisationen. Med andra ord är det allvar nu. Vi politiker måste därför vara modiga och ta ambitiösa klimatpolitiska beslut.

Unga <3 EU

I senaste EU-val valde endast 10% av alla röstberättigade finländare under 25 år att rösta. Jämfört med andra val så är det här en otroligt låg siffra. Även om unga är intresserade av internationella frågor är det alltså väldigt få unga som faktiskt går till vallokalerna. Det här är något som jag vill ändra på.

För tillfället har Finland inte en enda Europaparlamentariker som är under 40 år. Medelåldern bland Finlands parlamentariker är 57 år, medan medelåldern bland samtliga 751 parlamentariker är 55 år. Europaparlamentarikerna ska representera EU:s medborgare. Därför borde betydligt fler unga politiker sitta med och fatta beslut i Bryssel.

Du kan påverka medelåldern i parlamentet. Med hjälp av din röst kan Finland få fler unga parlamentariker!

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.