Spela video
260

Martin Norrgård

"Vi får inte ta EU för givet. Jag har själv studerat i Tyskland och arbetat i flera europeiska länder, och mycket av det har möjliggjorts tack vare EU. Jag vill arbeta för ett starkt Europa."

I grund och botten är jag en åbolänning som idag bor i Vasa. Jag är politices magister från Åbo Akademi och har hunnit studera i Tyskland samt arbetat med en del internationella uppdrag. Idag är jag kretsordförande för SFP i Österbotten och ordförande för SFP:s fullmäktigegrupp i Vasa.

Jag är en sann idrottsvän och värnar om ett rättvist samhälle. Jag ställer upp i EU-valet för att föra vår talan i Europaparlamentet och för att jag vill kunna bidra till ett starkare samt bättre Europa.

Namn: Martin Norrgård
Födelseår: 1987
Hemort: Vasa
Titel: politices magister, arbetsplanerare
E-post: martin@martinnorrgard.fi
Tel: 0445560434
www: https://martinnorrgard.fi/

Viktiga politiska frågor

Liberalt & Jämställt

Fri handel och fri rörlighet möjliggör gränsöverskridande samarbete där ekonomi och vetenskap främjas. Jag vill att EU även i framtiden är vår största garant för fred som fortfarande står för frihet, demokrati och jämlikhet.

Försvar & Säkerhet

Jag vill arbeta för ökat samarbete inom EU:s gemensamma utrikes- och försvarspolitik. De allt starkare hotbilderna i vår närregion kräver ett starkt EU.

Klimatet & Östersjön

EU står för drygt 20 % av världens totala BNP. Om någon ska ta täten i klimatpolitiken så är det EU. Vi ska föra en förståndig klimatpolitik som beaktar den enskilda medborgaren. För mig är vår skärgård viktig. EU måste trygga Östersjöns framtid som ett livskraftigt hav.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.