Spela video
251

Mikaela Björklund

"Med mänskligt Europa"

Jag är mamma till fyra underbara ungar och gift med Per-Erik. Familjen bor på landsbygden i lyskraftiga Närpes. Mina politiska hjärtefrågor i detta val baserar sig på de erfarenheter och den kunskap jag fått under åren som bland annat lärarutbildare och forskare vid Åbo Akademi, fullmäktigeordförande i Närpes, viceordförande i Österbottens förbund och ordförande för FDUV (som företräder svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsvariation). En kristen livssyn och värdegrund är grunden i mitt liv.

Här nedan kan du kolla in min vision för Europa. Om du delar den blir jag gärna din röst i Europaparlamentet!

Namn: Mikaela Björklund
Födelseår: 1973
Hemort: Närpes
Titel: PeD, universitetslärare
E-post: bjorklundhmikaela@gmail.com
Tel: +358503584684
Medlem i :
Svenska Seniorer
Svenska Seniorer
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Ett fredens Europa

Jag tror på fredens Europa. Jag vet att vi tillsammans kan bygga öppna, delaktiga och klimatsmarta gemenskaper. Armeér kan eventuellt förhindra krig, men fred bygger man genom långsiktiga satsningar på utbildning, demokrati- och människorätttsfostran, samt delaktighet i de demokratiska beslutsprocesserna.

Ett medmänskligt Europa

Om vi tillsammans bestämmer oss för det, kan vi skapa ett medmänskligt Europa där alla människor oavsett bakgrund, språk, tro och förmågor ses som värdefulla och där mångfald ses som en tillgång. Här har vi ännu utmaningar att jobba med, t.ex. i hur vi behandlar de människor som söker trygghet i Europa, men också hur vi inom EU behandlar språkliga och kulturella minoriteter, eller tänker på hur våra samhällen ska vara tillgängliga för personer som inte kan gå, se, höra, eller läsa. Av alla världsdelar, är det ändå Europa som har de bästa förutsättningarna att bli en global föregångare på medmänsklighet som framgångsfaktor.

Ett regionalt relevant Europa

Vi behöver ett regionalt relevant Europa, där särdrag erkänns och värdesätts, samarbete uppmuntras och det är gott att leva också på landsbygden. Vi behöver inte sådana lagar, direktiv och stödsystem som får EU-medborgarnas tilltro till demokratiska beslutsprocesser att vackla. Ett sådant exempel är tyvärr redan varg-frågan i Österbotten.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.