265

Niclas Sjöskog

"Fler möjligheter - färre begränsningar"

Samhällsintresserad jordbrukare med många järn i elden. Jag är gift med Viveka och vi har tre barn. Har sysslat med intressebevakning i över 20 år. Idag inom SLC, ÖSP och MTK. Jag är invald i Pedersöre kommunfullmäktige och kommunstyrelse. SFP:s gruppordförande i Pedersöre. Österbottens förbunds fullmäktiges viceordförande. Har suttit i flera bolagsstyrelser, bland annat Faba och Mtech.

Namn: Niclas Sjöskog
Födelseår: 1972
Hemort: Pedersöre
Titel: Jordbrukare
E-post: niclas.sjoskog@agrolink.fi
Tel: 0405510087
www: https://www.niclassjoskog.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Landsbygdsnäringarna

Jordbruket, skogen och pälsnäringen. Alla oerhört viktiga näringar för landsbygden. EU kommer att reformera sin jordbrukspolitik. här är det viktigt att vi i Finland bevakar våra intressen. Förutsättningarna för jordbruk är väldigt olika mellan EU:s södra delar i medelhavet, och norra Finland. Vi har skött våra skogar i Finland så bra att vi under de senaste 50 åren har fördubblat tillväxten i skogarna. Här ska vi inte begränsa, vi ska ge möjligheter. Pälsnäringen i Finland är bäst i världen på djurskydd, kvalitet och certifierade produkter. Pälsnäringen är en näring vi ska vara stolta över och som jag vill befrämja.

Landsbygden

Vägarna och annan infrastruktur är den absolut viktigaste grundförutsättningen för att kunna verka och leva på landsbygden. De senast åren har tillkommit andra problem. Vargen, skarven och sälen breder ut sig och begränsar förutsättningarna för att leva och verka på landsbygden. Vi kan inte låta detta fortsätta, vargen får inte begränsa människors vardag, skarven kan inte få förstöra vår natur, sälen ska inte få driva bort våra yrkesfiskare. Företagen är grunden för vår välfärd. De flesta företag är små och medelstora. Och många av dem finns på landsbygden. EU har på många områden börjat detaljstyra och reglera allt som görs. Det här är dåligt för samhällsutvecklingen, allt som inte är tillåtet kan inte vara förbjudet.

Klimatet

De åtgärder som EU vidtar för att bromsa klimatförändringen måste basera sig på fakta, inte på tyckande. Orsaken till de höjda nivåerna av koldioxid i atmosfären är användningen av fossila bränslen. Ändå tas i media huvudsakligen upp andra saker, som till exempel konsumtionen av kött. Med en näst intill religiös fanatism skuldbelägger man folk om än det ena, än det andra. Vi ska värna om vår miljö, och vi ska göra det med vetenskapliga belägg och sunt förnuft. De gröna näringarna är lösningen på problemet, inte orsaken. Jord och skogsbruket är de enda näringar som binder koldioxid. Och här finns också lösningarna, till exempel biogas som drivmedel för bilar och en ökad användning av trä som byggnadsmaterial vilket binder koldioxid för en mycket lång tid.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.