Spela video
267

Nils Torvalds

"Hela Finlands Europaparlamentariker"

Under de senaste nästan sju åren har jag varit SFP:s Europaparlamentariker i Bryssel. Under den här tiden har jag och mitt team byggt upp en mängd personliga och politiska kontakter. Det här är oerhört viktigt i fortsättningen när det kommer att vara ett måste att bygga överenskommelser över kultur-, parti- och gruppgränserna. Det här kommer att vara avgörande i det kommande parlamentet eftersom diverse populister till höger och vänster kommer att utnyttja varje liten spricka i parlamentets mera besinnade majoritet. Vi måste kunna samla och ena alla vettiga krafter.

EU ska använda sin gemensamma styrka till de stora frågorna där vi måste samarbeta och där alla vinner på gemensamma målsättningar. De frågorna jag vill fortsätta jobba för är klimat och miljö, europeisk säkerhet samt forskning och innovation.

Namn: Nils Torvalds
Födelseår: 1945
Hemort: Helsingfors/Bryssel
Titel: Europaparlamentariker
E-post: nils.torvalds@ep.europa.eu
Tel: 0400432262
www: http://www.nilstorvalds.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

Klimatförändringen

Den globala uppvärmningen är vår tids största utmaning. Under min tid i parlamentet har jag tillsammans med mina kollegor aktivt jobbat för att EU ska ha en ambitiös klimatpolitik och det har vi också lyckats med. Men det här arbetet måste fortsätta också i nästa mandatperiod. Det här är ett arbete som måste göras på EU-nivå, eftersom inget medlemsland ensamt kan lösa utmaningarna.

EU:s klimatpolitik ska sträva till att nå målet på att den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader. Vi är redan på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra. Vi behöver skapa förutsättningar och morötter för innovation och för klimatsmarta lösningar. Det måste också bli lättare för individen att ställa om till mera klimatvänliga levnadsvanor. Det handlar också om energiförsörjningen: vi behöver ett elnät som klarar av att producera och hantera förnybar energi, över hela Europa.

Säkerhetspolitiken

EU behöver stå enat i frågor som berör säkerhetspolitiken. När de gamla stormakterna Ryssland och USA isolerar sig, behöver EU försvara de europeiska värderingarna och dess plats på det internationella spelfältet. Det kan vi bara göra genom att samarbeta. EU-medborgarna har rätt att känna sig trygga.

Säkerhetspolitik handlar inte bara om militärt samarbete. Det handlar också om beredskap inför och samarbete kring olika naturkatastrofer och våldsdåd. I sådana situationer är utbyte av information, förtroende för myndigheterna i andra medlemsländer och samarbete över gränserna A och O.

Eftersom en stor del av all handel och samhällelig infrastruktur sköts över internet, får vi inte glömma cybersäkerheten. Det är oerhört viktigt att vi tillsammans också kan bygga säkra nätverk, för att skydda medborgare och skapa trygghet för företag att blomstra.

Forskning och innovation

Genom forskning och innovation kan EU ta stora kliv framåt på så många olika plan. Det finns så mycket kunskap och inspiration på olika håll i Europa inom allt från miljöfrågor och försvarsforskning och annan vetenskap. EU ska fungera som en inkubator för innovationer och nytänkande.

Det vi gör bäst tillsammans ska vi göra tillsammans och ge tillräckliga resurser. Dessa satsningar kommer hela unionen till nytta inklusive Finland, som redan i dagens läge är en föregångare. Forsknings och innovationsfrågor, samt satsningar och finansiering för dem görs bäst tillsammans. Det här är ett av EU:s stora trumfkort, och något vi ska öka satsningarna på också i framtiden.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.