258

Ramieza Mahdi

"ETT HUMANARE EUROPA"

Jag heter Ramieza Mahdi och ursprungligen från Somalia. Min familj kom hit till Finland 1994 på grund av kriget i Somalia. Vi har ett gemensamt ansvar för att upprätthålla demokratin och mänskliga rättigheter. Vi måste stå upp för det vi vet att är rätt. Jag vill lyfta upp de mänskliga rättigheterna på den EU-politiska agendan. Därför ställer jag som kandidat i EU-valet. Jag är fullmäktigeledamot i Vasa stad, medlem i social-hälsovårdsnämnden, medlem i invandrarrådet, vice ordförande för svenska kvinnoklubben i Vasa, förbundsstyrelsemedlem i Svenska kvinnoförbundet och medlem i SFP:s integrationspolitiska utskott.

Namn: Ramieza Mahdi
Födelseår: 1981
Hemort: Vasa
Titel: Integrationskonsult och samhälls-hälsokommunikatör
E-post: ramkaxaaji@gmail.com
Tel: 0456693811
www: https://ramymahdi.fi
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet

Viktiga politiska frågor

EU:s biståndspolitik

EUs långtidsbudget för åren 2021-2027 slår ihop ett flertal av de tidigare europeiska sociala- och bistånds programmen. I och med ihopslagningen har man till exempel dragit in finansiering som varit öronmärkt för mänskliga rättigheter och folkhälsa. Jag vill bo i ett Europa där biståndspolitiken är viktig .Ett Europa där alla människor är viktiga och lika värda. Det räcker inte med att vi lyfter upp våra värderingar i ideologiska diskussioner. Vi måste förankra våra värderingar på det praktiska planet, till exempel då det kommer till budgetering. Endast så kan vi uppnå en förändring mot det bättre.

Mänskliga rättigheter

Finland är ett öppet, demokratiskt och rättvist land som har en given plats i Europa. I det Europa jag vill bo i så är mänskliga rättigheter en prioritet. Vi kan inte längre förbise de röster inom unionen som vill försvaga de mänskliga rättigheter vi arbetat för i generationers tid. Vi måste stå upp för det vi vet att är rätt. Jag vill lyfta upp de mänskliga rättigheterna på den EU-politiska agendan.

Klimatet

Den globala uppvärmningen är ett faktum vi inte längre kan blunda för. Vi vet att vi måste hitta långsiktiga lösningar nu. Europaparlamentet har en central roll i hur den globala uppvärmningen begränsas och hur vi kan uppnå våra klimatmål. EU bör ta en starkare roll på den globala arenan i kampen mot klimatförändringen.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.