250

Sean Bergenheim

"Ett välmående EU, Ett välmående Finland!"

Jag är Sean Bergenheim, en före detta NHL-spelare som numera jobbar som företagare samt inom idrotts- och mediebranschen.

Jag har bott och arbetat på olika håll i Europa och Nordamerika och har mycket erfarenhet av att samarbeta i internationella miljöer. Att ställa upp i EU-valet är något som jag känner starkt för – vi står vid ett vägskäl och måste välja riktning. Jag vill vara med om att garantera att vi väljer en hållbar, framgångsrik framtid.

Finland är ett exportberoende land. Vi behöver EU och vi ska vara en del av världens största inre marknad. Finland ska vara en aktiv deltagare och vidareutveckla EU – för då det går bra för EU, går det bra för Finland.

Jag kommer i min kampanj att prioritera hälsa och idrott, renare miljö och utbildningsfrågor. På miljösidan vill jag ha mer stöd av EU för ett renare Östersjön, att EU jobbar vidare för Rail Baltica och att alla EU-länder tar miljö- och klimathoten på allvar.

Inom hälso- och idrottspolitiken vill jag se ett EU som kämpar för att förbättra befolkningens psykiska och fysiska hälsa. Ett EU som satsar på:

• Idrottsinfrastruktur för sport och friluftsliv.
• Barn- och ungdomsidrott som ett led i den sociala integrationen.
• Ett Erasmus-utbytesprogram som kombinerar utbildning och idrott.
• Anti-doping.
• Att motarbeta korruption och match-fixing inom idrotten.
• Stöd för forskning om hur man förebygger psykisk ohälsa.

Ett av beslutsfattarnas viktigaste uppgifter är att se till att befolkningen mår bra. Som EU-parlamentariker skulle jag vilja jobba för att utveckla Erasmus+-programmet.

“Ett välmående EU, Ett välmående Finland!”

Det gäller miljön, det ekonomiska samt oss människor.

Sean

Namn: Sean Bergenheim
Födelseår: 1984
Hemort: Helsingfors
Titel: Fd. ishockeyspelare, Företagare
E-post: sbergenheim@rkp.fi
www: https://www.sbergenheim.fi

Viktiga politiska frågor

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.