268

Stina Wahlsten

"Jag vill se ett EU som är miljömedvetet, företagarvänligt och jämställt."

Jag står för ett miljömedvetet EU som är företagarvänligt och jämställt. Idag är viktigaste politiska frågan hur vi ska begränsa klimatförändringen. Jag ställer upp i EU-valet för att jag vill se att även vi ungas åsikter och oron tas i beaktande i frågor som berör hela EU och oss.

Mitt intresse för politik uppstod under mina studietider via studiepolitiken. Jag är ekonom till min bakgrund och tog min ekonomiemagister på Hanken där jag läste finansiering som huvudämne. Därför, som ekonom, står jag starkt för företagsamhet och sysselsättning. Som människa står jag för jämställdhet. Mina vänner skulle beskriva mig som positiv, driven och framåttänkade.

Namn: Stina Wahlsten
Födelseår: 1992
Hemort: Berghäll
Titel: Business Improvement Manager
E-post: stina.wahlsten@gmail.com
Tel: 0415457517
www: https://www.stinawahlsten.com/
Medlem i :
Svenska Kvinnoförbundet
Svenska Kvinnoförbundet
Svensk_Ungdom
Svensk Ungdom

Viktiga politiska frågor

Klimat och miljö

Klimatfrågan syns och hörs överallt, därför vill jag se konkreta handlingar. Finland som ett av världens mest välmående länder bör vara en vägledare och sätta ett gott exempel för resten av världen. För att lyckas med detta måste vi samarbeta med EU och EU bör sätta klimatsmarta direktiv.

Klimatförändringen är en global utmaning som kräver globala lösningar. EU måste vara en föregångare i att skapa långsiktiga och hållbara lösningar för planeten. Jag arbetar för att EU för en ledande klimatpolitik där den globala uppvärmningen begränsas till 1,5 grader, för en utfasning av fossila bränslen och för ett klimatneutralt EU 2050.

För att lyckas måste EU stödja en konkurrenskraftig marknad och cirkulär ekonomi, grön teknologi och klimatvänliga energiformer som möjliggör en avsevärd minskning av växthusgasutsläpp och en förbättring av energieffektivitet. EU bör satsa på en utbyggnad av infrastrukturen för en kollektivtrafik som är ren, säker och sammankopplad. Utsläpp från olika typer av bilar utgör 15 procent av EU:s koldioxidutsläpp och unionen måste därför stödja övergången till el-, biogas- och hybridbilar.

Jämställdhet

Jag vill leva i ett jämställt Europa med lika rättigheter för alla, oberoende av kön, sexualitet eller ursprung. Europeiska Unionen har en viktig roll i att främja jämställdhet i världen i sitt samarbete med andra länder. Jag anser att EU borde vidta starkare åtgärder ifall medlemsländer inte respekterar mänskliga rättigheter och alla människors lika värde.

Företagsamhet och sysselsättning

EU har en stor inverkan på Finlands ekonomi i och med de olika regelverk för handel som EU sätter. EU ska möjliggöra en ekonomisk tillväxt genom att avskaffa hinder och låta företag friare odka handel inom Europa, och i världen.

EU måste ligga i framkant gällande bland annat utvecklingen av nya digitala lösningar, maskininlärning och AI för att kunna hållas relevant på den allt mer digitala världsmarknaden. För att vi ska kunna vara det måste EU fokusera på och investera i företagsamhet för att ge utrymme till ny teknologi och nya innovationer.

Därför jobbar jag för ett EU som stöder mera frihandel och
innovationer, för att ge företag från mindre länder som Finland att expandera i världen.

Stöd kampanjen

Stöd din kandidat i EU-valet 2019. Även en liten summa har en stor inverkan i kampanjen. Mer information om insamlingen hittar du här.